Frans- och brynfärg

Jag erbjuder olika paket av frans- och brynfärg. Antingen kan du välja att endast få dina fransar färgade, eller brynen plockade och färgade eller så kan du välja att få både fransar och brynen fixade.